top of page
photobysarigarda7.jpg
Photo by Sari Garda

Mentor / fasilitator

Yksilöiden, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintatapojen muutosfasilitointiin perehtynyt ja johtamispsykologiasta kiinnostunut Hale on kulkenut monivaiheisen polkunsa kantapää-opistossa, joksi hän elämää nimittää. Halen moniulotteinen näkemyksellisyys ja elämänkokemus avaa uusia näkemyksiä myös organisaatioden ja yhteisöjen johtamiseen ja rakentamiseen. Halen tarkkasilmäisyys ja rohkeus haastaa totuttuja malleja auttaa yrityksiä ja sen johtoa oivaltamaan oman liiketoiminnan ja toimintatapojen ytimen uudella tavalla, tuoden samalla sen rakenteisiin syvää yhteyttä jäsentensä välille, ja sitä kautta luomaan uusia toimivampia ja kannattavia kokonaisvaltaisia tapoja toimia. 

Hale on lempeä, mutta periksiantamaton muutosfasilitaattori. Useat oman elämänsuunnan kirkastamisesta kiinnostuneet ovat saaneet apua ja hyötyneet Halen tarjoamasta peilauksesta. Hänen intentionsa on toimia mentoroidessaan mentoroitavan asetettujen intentioiden tukemiseksi ja pyrkiä luomaan tilaa esitettyjen kysymysten alla olevien vastauksien näkyväksi tekemisen mahdollistamiselle.. Useat yritysjohtajat ovatkin jo löytäneet uusia polkuja johtamiseensa hänen sparrauksessa. Halen kyky nähdä inhimillisten toimintamallien ja rakenteiden läpi, viedä päätöksentekijä ja esimiestilanteessa oleva syvälle prinsiippeihin kysymyksiin voi olla yrityksen kannalta transformoivaa. Coaching-tyyppisessä työskentelyssä Hale rakastaa toimia niin ryhmien kuin yksilöiden kanssa. Hänen metodinsa perustuu periksiantamattomaan tapaan löytää sisäinen ohjaus kokijasta itsestään. 

 

"Kaikki viisaus on jo meissä, meidän tehtävä on vain purkaa kaikki esteet sen edestä.”

Leadership coaching

 

 

Tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen perustuva keskusteleva toimintatapa luo pohjan avoimen ja rehellisen, syvien alitajunnassa olevien toimintatapojen tutkiskeluun ja niiden uudelleenohjelmointiin. Erilaiseen luovien tapojen kautta muodostuva moniulotteinen kyky nähdä omat toistuvat mekanismit omassa käyttäytymisessä auttavat ymmärtämään, mistä minuus todellisuudessa koostuu. Omien käyttäytymistapojen tarkastelu auttaa ymmärtämään omien varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ja myöhemmissä merkityksellisissä ihmissuhteissa syntyneiden tunnelukkojen vaikutuksen omaan elämään.

Syvällisen itsensä ymmärtämisen kautta avautuva näkymä on alkusysäys transformatiiviselle muutokselle, mikä voidaan esimerkiksi esimiesasemassa olevan henkilön kautta avata myös koko organisaatiolle. Omat tunteensa ymmärtävä ja ehdollistamattoman rakkauden kautta omassa voimassaan oleva johtaja tuo lämpöä ja myötätuntoa osaksi koko työkulttuuria siinä ympäristössä, jossa hän työskentelee. Tiedostava ihminen tulee muuttamaan asiat totuuteen ja rakkauteen jo omalla läsnäolollaan. Todellinen leadership lähtee syvältä sydämestä ja omasta sisäisestä viisaudesta.

”Leijonan ei tarvitse karjahtaa ollakseen leijona”.

Muutosfasilitointi yrityksille ja yhteisöille

 

Muutosfasilitointi ryhmille ja yhteisöille voi olla erillistä koulutusta, joka tarjotaan tilaajan järjestämänä tapahtumana tai tilaisuuden tarpeisiin. Yhtä hyvin tilaaja voi hyötyä palveluntuottajan tarjonnasta siten, että toivottu tilaisuus järjestetään palveluntarjoajan vastuulla siten, että tilaaja kantaa vastuun koko tapahtuman järjestämisestä. Yksi selkeä konsepti vastaavanlaisesta tapahtumasta on esimerkiksi työhyvinvointipäivän järjestäminen. Työhyvinvointipäivän suunnittelun visioimiseksi ja pohjaksi voidaan ottaa yhtiön/ryhmän omia asetettuja visioita, jotka palvelevat kokonaisvaltaista hyvinvointia.

”Työhyvinvointipäivän” tai koulutuksen järjestäminen voidaan toteuttaa johtajuusvalmennuksen - leadership coaching:in osana, jolloin sen tavoitteet voidaan ulottaa palvelemaan sitä visiota, joka on asetettu leadership coaching:iin johtajan henkilökohtaisessa valmentamisessa.

"Työhyvinvointipäivän” järjestäminen esimerkiksi luonnonkauniissa kulttuurimaisemassa Fiskarsin ruukissa tai missä tahansa muualla hyväksi havaitussa paikassa. Tämä voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden hyvinvointialan palveluntarjoajien kanssa ja voidaan toteuttaa integroiden visioon käyttäen erilaisia elementtejä tilaajan toiveiden mukaisesti. Työhyvinvointipäivän/päivien sisältöön voidaan sisällyttää elementtejä läsnäoloharjotteista, kehollisesta työskentelystä, luontoretkeilystä, taiteista ja niiden yhdistelmistä sekä syvällisestä itsensä kanssa työskentelystä esimerkiksi syvällisen äänimatkan muodossa. Työhyvinvointipäivän sisällöllisen kokonaisuuden rajoitteena on lopulta vain tilaajan oma mielikuvitus.

Autan kokonaisuuden suunnittelussa mielelläni. 

photobysarigarda2jpg.jpg
Photo by Sari Garda
img_1048.jpg

Tarvitko lempeää, mutta periksiantamatonta tukea oman elämäntilanteesi peilaamiseen?

Hale_4_2022_65A9503.jpg
Hale_4_2022_65A9432.jpg
Hale_4_2022_65A9590.jpg
bottom of page