top of page
photobysarigarda7.jpg
Photo by Sari Garda

mentor / fasilitator

Yksilöiden, organisaatioden ja yhteisöjen toimintatapojen muutosfasilitointiin perehtynyt ja johtamispsykologiasta kiinnostunut Hale Heikkilä på kulkenut monivaiheisen polkunsa kantapää opistossa, joksi hän elämää nimittää. Halen moniulotteinen näkemyksellisyys ja elämänkokemus avaa uusia näkemyksiä myös organisaatioden ja yhteisöjen johtamiseen ja rakentamiseen. Halen tarkkasilmäisyys ja rohkeus haastaa totuttuja malleja auttaa yrityksiä ja sen johtoa oivaltamaan oman liiketoiminnan ja toimintatapojen ytimen uudella tavalla, tuoden samalla sen rakenteisiin syvää yhteyttä jäsentensä välille, ja sitä kautta luomaan uusia toimivampia ja kannattavia kokonaisvaltaisia tapoja toimia._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 

Hale on lempeä, mutta periksiantamaton muutosfasilitaattori ja useat yritysjohtajat ovatkin jo löytäneet uusia polkuja johtamiseensa hänen sparrauksessa. Halen kyky nähdä inhimillisten toimintamallien ja rakenteiden läpi ja viedä päätöksen tekijä, ja esimiestilanteessa oleva syvälle prinsiippeihin kysymyksiin voi olla yrityksen kannalta transformoivaa. Coaching tyyppisessä työskentelyssä Hale rakastaa toimia niin ryhmien kuin yksilöiden kanssa. Hänen metodinsa perustuu periksi antamattomaan tapaan löytää sisäinen ohjaus kokijasta itsestään. 

 

"Kaikki viisaus on jo meissä, meidän tehtävä on vain purkaa kaikki esteet sen edestä."

Ledarskapscoachning

Tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen perustuva keskusteleva toimintatapa luo pohjan avoimen ja rehellisen, syviin alitajunnassa olevien toimintatapojen tutkiskeluun ja niiden uudelleen ohjelmointiin. Erilaiseen luovien tapojen kautta muodostuva moniulotteinen kyky nähdä omat toistuvat mekanismit omassa käyttäytymisessä auttavat ymmärtämään mistä minuus todellisuudessa koostuu. Omien käyttäytymistapojen tarkastelu auttaa ymmärtämään omien varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ja myöhemmissä merkityksellisissä ihmissuhteissa syntyneiden tunnelukkojen vaikutuksen omassa elämässä. Syvällisen itsensä ymmärtämisen kautta avautuva näkymä on alkusysäys transformatiiviselle muutokselle, mikä voidaan esimerkiksi esimiesasemassa olevan henkilön kautta avata myös koko organisaatiolle. Omat tunteensa ymmärtävä ja ehdollistamattoman rakkauden kautta omassa voimassaan oleva johtaja tuo lämpöä ja myötätuntoa osaksi koko työkulttuuria, siinä ympäristössä, jossa hän työskentelee. Tiedostava ihminen tulee muuttamaan asiat totuuteen ja rakkauteen jo omalla läsnäolollaan. Todellinen ledarskap lähtee syvältä sydämestä ja omasta sisäisestä viisaudesta. ”Leijonan ei tarvitse karjahtaa, ollakseen leijona”.

Muutosfasilitointi yrityksille ja yhteisöille

 

Muutosfasilitointi ryhmille ja yhteisöille voi olla erillistä koulutusta, joka tarjotaan tilaajan järjestämänsä tapahtuman tai tilaisuuden tarpeisiin. Yhtä hyvin tilaaja voi hyötyä palveluntuottajan tarjonnasta siten, että toivottu tilaisuus järjestetään palveluntarjoajan vastuulla siten, että tilaaja antaa vastuun koko tapahtuman järjestämisessä. Yksi selkeä konsepti vastaavanlaisesta tapahtumasta on esimerkiksi työhyvinvointipäivän järjestäminen. Työhyvinvointipäivän suunnittelun visioimiseksi ja pohjaksi voidaan ottaa yhtiön/ryhmän omia asetettuja visioita, jotka palvelevat kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

”Työhyvinvointipäivän” tai koulutuksen järjestäminen voidaan toteuttaa johtajuusvalmennuksen - ledarskapscoaching:in osana, jolloin sen sen tavoitteet voidaan ulottaa palvelemaan sitä visiota, joka on asetettu ledarskapscoaching:iin johtamentsa.

 

"Työhyvinvointipäivän” järjestäminen esimerkiksi luonnon kauniissa kulttuurimaisemassa Fiskarsin ruukissa, yhteistyössä muiden hyvinvointialan kollegoiden palveluntarjoajien kanssa voidaan toteuttaa integroiden visioon käyttäen erilaisia elementtejä tilaajan toiveiden mukaisesti. Työhyvinvointipäivän/päivien sisältöön voidaan sisällyttää elementtejä läsnäoloharjotteista, kehollisesta työskentelystä, luontoretkeilystä, taiteista ja niiden yhdistelmistä sekä syvällisestä itsensä kanssa työskentelystä esimerkiksi syvällisen äänimatkan muodossa. Työhyvinvointipäivän sisällöllisen kokonaisuuden rajoitteena on lopulta vain tilaajan oma mielikuvitus.

photobysarigarda2jpg.jpg
Photo by Sari Garda
img_1048.jpg

Tarvitko lempeää, mutta periksiantamatonta tukea oman elämäntilanteesi peilaamiseen?

Hale_4_2022_65A9503.jpg
Hale_4_2022_65A9432.jpg
Hale_4_2022_65A9590.jpg
bottom of page