top of page

HINNASTO

En privat session av

SoundMedicine - DeepJourney


Äänimatka on musiikilla intuitiivisesti fasilitoitu turvallinen tila, joka auttaa kokijaa antautumaan kokemaan enemmän. Pääasiassa musiikilla ja äänimaisemilla, mutta myös intuitiivisella kosketuksella, läsnäololla ja tuoksuilla fasilitoitu tila on tavallisesti kokijalle vahva ja emotionaalinen kokemus. Toiselle kokemus voi olla erittäin syvän ja kokonaisvaltaisen kehollisen rentoutumisen kokemus, toiselle samassa tilassa olleelle kokemus voi tuoda mieleen niitä asioita, jotka haluavat löytää tasapainon kokijan omassa elämässä. Parhaimmillaan lyhyessä ajassa kokija voi oivaltaa tilaisuuden aikana paljon itsestään ja saada vastauksia elämässänsä avonaisina olleisiin kysymyksiin. Tämä vahvan ja syvän sisäisen matkan synnyttävä kokemus vahvistaa intuitiota, sisäisen äänen kuuntelemista, omaa sisäistä viisautta sekä lisää myötätuntoa kokijaan itseensä. Useimmiten matka halutaan kokea maaten, ja siksi suositeltavaa on vesipullo, joogamatto/makuualusta ja rennot vaatteet sekä viltti. (VillaValolumossa järjestettäessä, et tarvitse näistä edellä mainituista kuin mukavat vaatteet itsellesi, nekin voit tarvittaessa lainata Halelta)

Et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet.

 

Hinta 111€ (kesto n. 2h)

Hale_4_2022_65A9207.jpg

En gruppsession av

SoundMedicine - DeepJourney

Äänimatka on etupäässä musiikilla ja äänimaisemalla luotu työpaja, jonka intentio on luoda kokijalla turvallinen tila antautua kokemaan enemmän. Tavallisesti työpaja on vahva ja emotionaalinen kokemus, joka toiselle voi tuntua äärimmäisen rentouttavalta tai toiselle se voi nostaa mieleen niitä asioita, jotka haluavat löytää tasapainon kokijassa itsessään. Tämä vahvan sisäisen matkan synnyttämä kokemus vahvistaa intuitiota, oman sisäisen viisauden kuuntelemista ja lisää myötätuntoa kokijaan itseensä.

 

Äänimatka voi olla myös työpaja, jossa useampi osallistuja på tilassa samanaikaisesti. Se voi olla yhdessä kumppanin, ystävän kanssa jaettu kokemus. Se voidaan myös integroida osaksi monenlaisia konteksteja, joiden tarkoituksena on hyvinvoinnin lisääminen ja oman sisäisen viisauden löytäminen kokijasta itsestään. Vain mielikuvitus on lopulta rajana, kuinka äänimatka voi palvella pyrkimystä löytää vastaus asetettuun intentioon (tiedostettu tai tiedostamaton), pohjimmaiseen pyrkimykseen, lopulta kokijasta itsestään.

 

Voit kysyä rohkeasti äänimatkan hinnoista, jos haluat järjestää kokemuksen useammalle henkilölle samanaikaisesti.

 

Voit myös kysyä tarjousta, mikäli haluat tarjota SoundMedicine - äänimatkaa, jossakin muualla kuin Fiskarssissa. Hale tulee mielellään pitämään työpajaa myös muualle. Voit toimia hänen kanssaan myös kanssajärjestäjänä isompien tilaisuuksien osalta. Hänen laajojen yhteistyökumppanien verkoston kautta suurempienkin tapahtuminen järjestäminen på mahdollista. Uskalla olla rohkeasti yhteydessä.

 

SoundMedicine äänimatka työpaja 2-3h

40€/hklö (minimi 10 hklöä)

30€/hklö (20-30 hklöä)

20€/hklö (31- hklöä)

Privat/grupp mentorskap

Tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen perustuva keskusteleva toimintatapa luo pohjan avoimen ja rehellisen, syviin alitajunnassa olevien toimintatapojen tutkiskeluun ja niiden uudelleen ohjelmointiin. Erilaiseen luovien tapojen kautta muodostuva moniulotteinen kyky nähdä omat toistuvat mekanismit omassa käyttäytymisessä, auttavat ymmärtämään mistä minuus todellisuudessa koostuu. Omien käyttäytymistapojen tarkastelu auttaa ymmärtämään omien varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ja myöhemmissä merkityksellisissä suhteissa syntyneiden tunnelukkojen vaikutuksen omassa elämässä. Syvällisen itsensä ymmärtämisen kautta avautuva näkymä on alkusysäys transformatiiviselle muutokselle mikä voidaan esimiesasemassa olevan kautta avata myös koko organisaatiolle. Omat tunnelukkonsa ymmärtävä ja ehdollistamattoman rakkauden kautta omassa voimassaan oleva johtaja tuo lämpöä ja myötätuntoa osaksi koko työkulttuuria siinä ympäristössään, jossa hän työskentelee. Tiedostava ihminen tulee korjaamaan asiat totuuteen ja rakkauteen jo omalla läsnäolollaan. Todellinen ledarskap lähtee syvältä sydämestä ja omasta sisäisestä viisaudesta. ”Leijonan ei tarvitse karjahtaa, ollakseen leijona”.

Hale_4_2022_65A9613.jpg
Hale_4_2022_65A0338.jpg
"Vad är grundorsaken till dina problem som hindrar dig från att fly dina inre barriärer och din fastnade livssituation? Med Hale kan du bli sedd, berätta din historia och släppa taget om den. Jag hittade mitt ljus och strålning."
Hale_4_2022_65A9115.jpg
bottom of page