top of page
Hale_4_2022_65A9887.jpg

Yksityinen konsertti / musiikkia tilaisuuteen / monitaiteellinen tapahtuma

Halelta voit tilata yksityisen esiintymisen tai ohjelmapalvelun tapahtumaasi. Hän on järjestänyt yli 15 vuoden ajan erilaisia tapahtumia itse, ja ollut mukana muiden järjestämissä tilaisuuksissa luomassa tilaisuuteen haluttua tunnelmaa. Halella on laajasti kokemusta pienempien yksityisten kotona järjestettyjen tilaisuuksien, keskikokoisten juhlatilaisuuksien, suurempien yritysten ja organisaatioiden tilaisuuksien järjestämisestä._cc781905-5cde-3194-6_bb5d-3194-6_bb5d

Hänellä on laaja yhteistyökumppani verkosta, jonka vuoksi häneltä voi kysyä yksityiskonserttia tai julkisempaa esiintymistä monenlaisella kokoonpanolla. Ja nimenomaan genre rajoja huomioimatta. Hän on kokenut muusikko uimaan monenlaisissa vesissä. Hänen kauttansa järjestyy tarvittaessa myös kanssamuusikko, tai kokonainen bändi, kuoro tai orkesteri. 

Hale työskentelee laajasti myös muiden taidealojen kanssa yhteistyössä. Hänen kauttaan voit luovasti kysyä myös monitaiteellista esitystä esim. tanssijoiden tai valotaiteen osaajien kanssa yhteistyössä luotavien tilojen rakentamiseen.

 

Muutamia esimerkejä hahmottamaan niitä mahdollisuuksia mitä kaikkea voisi olla

Herkkää ja syvällistä musiikkia perhepiirin juhlahetkeen

Musiikkia seremonialliseen tapahtumaan (häät, hautajaiset, juhlat)

Musiikkia yritysjuhliin ja illanistujaisiin (esim. yritysten joulukonsertit ja tapahtumat)

Konsertti tai tapahtuma mikä on suunniteltu yhdessä muiden kanssajärjestäjien kanssa (monitaiteelliset tapahtumat, hyvinvointitapahtuma, musiikkifestivaali)

En privat session av

SoundMedicine - DeepJourney


Äänimatka on musiikilla intuitiivisesti fasilitoitu turvallinen tila, joka auttaa kokijaa antautumaan kokemaan enemmän. Pääasiassa musiikilla ja äänimaisemilla, mutta myös intuitiivisella kosketuksella, läsnäololla ja tuoksuilla fasilitoitu tila on tavallisesti kokijalle vahva ja emotionaalinen kokemus. Toiselle kokemus voi olla erittäin syvän ja kokonaisvaltaisen kehollisen rentoutumisen kokemus, toiselle samassa tilassa olleelle kokemus voi tuoda mieleen niitä asioita, jotka haluavat löytää tasapainon kokijan omassa elämässä. Parhaimmillaan lyhyessä ajassa kokija voi oivaltaa tilaisuuden aikana paljon itsestään ja saada vastauksia elämässänsä avonaisina olleisiin kysymyksiin. Tämä vahvan ja syvän sisäisen matkan synnyttävä kokemus vahvistaa intuitiota, sisäisen äänen kuuntelemista, omaa sisäistä viisautta sekä lisää myötätuntoa kokijaan itseensä. Useimmiten matka halutaan kokea maaten, ja siksi suositeltavaa on vesipullo, joogamatto/makuualusta ja rennot vaatteet sekä viltti. (VillaValolumossa järjestettäessä, et tarvitse näistä edellä mainituista kuin mukavat vaatteet itsellesi, nekin voit tarvittaessa lainata Halelta)

Et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet.

 

Hinta 111€ (kesto n. 2h)

Hale_4_2022_65A9207.jpg

En gruppsession av

SoundMedicine - DeepJourney

Äänimatka on etupäässä musiikilla ja äänimaisemalla luotu työpaja, jonka intentio on luoda kokijalla turvallinen tila antautua kokemaan enemmän. Tavallisesti työpaja on vahva ja emotionaalinen kokemus, joka toiselle voi tuntua äärimmäisen rentouttavalta tai toiselle se voi nostaa mieleen niitä asioita, jotka haluavat löytää tasapainon kokijassa itsessään. Tämä vahvan sisäisen matkan synnyttämä kokemus vahvistaa intuitiota, oman sisäisen viisauden kuuntelemista ja lisää myötätuntoa kokijaan itseensä.

 

Äänimatka voi olla myös työpaja, jossa useampi osallistuja på tilassa samanaikaisesti. Se voi olla yhdessä kumppanin, ystävän kanssa jaettu kokemus. Se voidaan myös integroida osaksi monenlaisia konteksteja, joiden tarkoituksena on hyvinvoinnin lisääminen ja oman sisäisen viisauden löytäminen kokijasta itsestään. Vain mielikuvitus on lopulta rajana, kuinka äänimatka voi palvella pyrkimystä löytää vastaus asetettuun intentioon (tiedostettu tai tiedostamaton), pohjimmaiseen pyrkimykseen, lopulta kokijasta itsestään.

 

Voit kysyä rohkeasti äänimatkan hinnoista, jos haluat järjestää kokemuksen useammalle henkilölle samanaikaisesti.

 

Voit myös kysyä tarjousta, mikäli haluat tarjota SoundMedicine - äänimatkaa, jossakin muualla kuin Fiskarssissa. Hale tulee mielellään pitämään työpajaa myös muualle. Voit toimia hänen kanssaan myös kanssajärjestäjänä isompien tilaisuuksien osalta. Hänen laajojen yhteistyökumppanien verkoston kautta suurempienkin tapahtuminen järjestäminen på mahdollista. Uskalla olla rohkeasti yhteydessä.

 

SoundMedicine äänimatka työpaja 2-3h

40€/hklö (minimi 10 hklöä)

30€/hklö (20-30 hklöä)

20€/hklö (31- hklöä)

Privat/grupp mentorskap

Tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen perustuva keskusteleva toimintatapa luo pohjan avoimen ja rehellisen, syviin alitajunnassa olevien toimintatapojen tutkiskeluun ja niiden uudelleen ohjelmointiin. Erilaiseen luovien tapojen kautta muodostuva moniulotteinen kyky nähdä omat toistuvat mekanismit omassa käyttäytymisessä, auttavat ymmärtämään mistä minuus todellisuudessa koostuu. Omien käyttäytymistapojen tarkastelu auttaa ymmärtämään omien varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ja myöhemmissä merkityksellisissä suhteissa syntyneiden tunnelukkojen vaikutuksen omassa elämässä. Syvällisen itsensä ymmärtämisen kautta avautuva näkymä on alkusysäys transformatiiviselle muutokselle mikä voidaan esimiesasemassa olevan kautta avata myös koko organisaatiolle. Omat tunnelukkonsa ymmärtävä ja ehdollistamattoman rakkauden kautta omassa voimassaan oleva johtaja tuo lämpöä ja myötätuntoa osaksi koko työkulttuuria siinä ympäristössään, jossa hän työskentelee. Tiedostava ihminen tulee korjaamaan asiat totuuteen ja rakkauteen jo omalla läsnäolollaan. Todellinen ledarskap lähtee syvältä sydämestä ja omasta sisäisestä viisaudesta. ”Leijonan ei tarvitse karjahtaa, ollakseen leijona”.

Hale_4_2022_65A9613.jpg
Hale_4_2022_65A9773.jpg

Yksityisretriitti

Jos haluat itse kerätä porukan ja tarjota edustamallesi porukalle Halen yksin tai muiden fasilitoijien kanssa yhteisesti pitämää retriittiä, niin uskalla olla rohkeasti yhteydessä. Hale yksinkin toimii varsin monipuolisesti ja pystyy luovuutensa avulla myös näkemään kysymyksen esittäjän tarpeen, sekä löytää niihin uusia näkökulmia, kuinka työskennellä yhteisesti jo asetetriittisäeksiunni saam su retheless tavoitteen. Hale myös osaa sanoa, jos toivottu pyyntö ei ole linjassa hänen oman totuutensa ja toimintatapojensa kanssa ja osaa mahdollisesti myös vinkata kääntymään tarvittaessa jonkun muun puoleen, joka palvelee kysyjän asetettua.

Jokin muu palvelu

 

Kuinka muuten voin palvella sinua? Syntyikö sinulla jokin ajatus kuinka voisin auttaa sinua? Kuinka voin palvella sinua yksityisesti? Vai oletko palveluntarjoaja joka näet yhteistyö mahdollisuuksia?

 

Rakastan työskennellä laajasti erilaisissa yhteistyö kuvioissa ja kosketuspinnoissa. Uskalla ehdottaa vapaasti ja jakaa ajatuksesi kaikista mahdollisista yhteistyökuvioista, joita yhteisesti voisimme toteuttaa. Uskallan väittää, että oma luovuuteni ei lopu heti ideoimaan niitä mahdollisuuksia, kuinka musiikki ja oma kykyni fasilitoida tilaa voisi auttaa yhteisesti asetettujen päämäärien toteuttamisessa. Yhteistyössä på voimaa.

d0090cd5-9886-4c9b-bf87-3b2b1d1c7496.JPG
Hale_4_2022_65A0003.jpg

Jokin muu palvelu

 

Kuinka muuten voin palvella sinua? Syntyikö sinulla jokin ajatus kuinka voisin auttaa sinua? Kuinka voin palvella sinua yksityisesti? Vai oletko palveluntarjoaja, joka näet yhteistyömahdollisuuksia?

Rakastan työskennellä laajasti erilaisissa yhteistyökuvioissa ja kosketuspinnoissa. Uskalla ehdottaa vapaasti ja jakaa ajatuksesi kaikista mahdollisista yhteistyökuvioista, joita yhteisesti voisimme toteuttaa. Uskallan väittää, että oma luovuuteni ei lopu heti ideoimaan niitä mahdollisuuksia, kuinka musiikki ja oma kykyni fasilitoida tilaa voisi auttaa yhteisesti asetettujen päämäärien toteuttamisessa. Yhteistyössä on voimaa.

Hale_4_2022_65A0338.jpg
"Vad är grundorsaken till dina problem som hindrar dig från att fly dina inre barriärer och din fastnade livssituation? Med Hale kan du bli sedd, berätta din historia och släppa taget om den. Jag hittade mitt ljus och strålning."
Hale_4_2022_65A9115.jpg
bottom of page